May 18, 2024

Trikotillomani

A. Göze çarpar derecede saç kaybı ile sonuçlanacak derecede kişinin kendi saçını tekrar tekrar yolması.

B. Saç yolma öncesinde ya da bu davranışa karşı koyma girişiminde bulunduğu sırada giderek artan bir gerginlik durumunun oluşması.

C. Saç yolarken haz alma, doyum bulma ya da rahatlama sağlama.

D. Bu bozukluk, klinik açıdan belirgin bir sıkıntıya ya da toplumsal, toplumsal mesleki alanlarda ya da önemli diğer işlevsellik alanlarında bozulmaya neden olur.

Başka Türlü Adlandırılamayan Dürtü kontrolü Bozukluğu: Bu kategori, herhangi özgül bir Dürtü Kontrol Bozukluğu için tanı ölçütlerini karşılamayan dürtü kontrolü bozukluğu özellikleri gösteren diğer mental bozukluklar (örn. Madde Bağımlılığı, bir Parafili ) içindir.