May 20, 2024

Piromani

A. Birçok kez istekli ve amaçlı (kasdi) olarak yangın çıkarma.
B. Eylem öncesinde gerginlik ya da affektif uyarılma olması.
C. Yangın ve bunun yarattığı olaylar (örn. parafernali, kullanıldığı alanlar, sonuçları) ile büyülenme, ilgilenme, bunlara merak duyma ya da bunları çekici bulma.
D. Yangın çıkarırken ya da ardından olup bitenleri gözlerken ya da bu olaya katılırken haz alma, doyum bulma ya da rahatlama sağlama.
E. Yangın çıkarma, parasal bir kazanç sağlamak için, sosyopolitik ideolojinin bir dışavurumu olarak, bir suç eylemini gidermek için, kızgınlığını göstermek ya da intikam almak için, kişinin yaşam koşullarını iyileştirmek için, bir hezeyan ya da halisülasyona yanıt olarak ya da yargılama bozukluğunun bir sonucu olarak (örn. demans, Mental Retardasyon, Madde Entoksikasyonunda olduğu gibi) yapılmamaktadır.
F. Yangın Çıkarma, Davranım Bozukluğu, bir Minik Epizod ya da Antisosoyal Kişilik Bozukluğuyla daha iyi açıklanamaz.