April 16, 2024

Kısa Dinamik Psikoterapiler

Kısa Dönemli Dinamik Psikoterapi’nin başlıca amacı, hastanın acı verici veya korkunç olduğu için savuşturmak istediği şimdi ve geçmişle ilgili gerçek duygularını deneyimlemede ki içsel direnci yenmeye yardımcı olmak. Teknik, hastanın bu savuşturulmak istenen duygularını mümkün olduğunca maksimum derecede tecrübe etmesine yardımcı olmayı amaçladığı için yoğun olarak yapılandırılmış. Bu tecrübeyi mümkün olduğunca çabuk başarmaya çalıştığı için kısa dönemli, bilinçdışı güçler ve aktarım duygularıyla çalışmayı içerdiği için de dinamik olarak yapılandırılmış.Hastalar terapiye semptomlar veya kişilerarası problemlerden dolayı geliyorlar.

Semptomlar anksiyete ve depresyon gibi geleneksel psikolojik problemleri kapsıyor, ayrıca acı verici veya yasaklanmış duyguların bilincin dışında tetikleniyor ve üzücü durumlarda ortaya çıkan başağrısı, nefes darlığı, halsizlik tıbbi olarak açıklanamayan gibi semptomları içeriyor. Terapi, 1960 lardan 1990 lara kadar Montreal’de psikanalizin yıldıran uzunluğu ve sınırlı etkisi ile hayal kırıklığı yaşamış olan psikiyatrist ve psikanalist Dr. Habib Davanloo tarafından geliştirildi. Direnci yenmede ne tip müdahalelerin en çok yararlı olduğunu mümkün olduğunca kusursuz belirlemeye, hasta görüşmelerinin video kayıtlarını yapmaya başlayarak ve bunları dakika dakika detaylı bir şekilde inceleyerek belirledi. Birçok makaleye ek olarak, temel metinleri “Bilinçdışınının Kilidini Açmak”
(Wiley, 1990) ve “Kısa Dönemli Yoğun Dinamik Psikoterapi”(Wiley, 2001)dir.