May 20, 2024

İlişkisel Terapiler

Psikoterapötik ilişkinin doğasını, psikoanalitik teoride sistematik düşüncenin yerini, içgörü, deneyim ve kabulün psikoterapideki rolünü yeniden mercek altına alan bu zengin kuramda,
ilişkisel perspektifin klinisyenler için ifade ettiği anlam açıklığa kavuşturulmaktadır.