May 20, 2024

Çocuk ya da Ergen Antisosyal Davranışı

Bir mental bozukluğa (örn. Davranım Bozukluğu, Antisosyal Kişilik Bozukluğu ya da bir Dürtü Bozukluğu) bağlı olmayan erişkin antisosyal davranışı klinik ilgi odağı olduğunda bu kategori kullanılabilir.

Örnekleri arasında çocukların ya da ergenlerin tek bir antisosyal eylemi (bir antisosyal davranış örtüsü değil) sayılabi