May 20, 2024

Çekingen Kişilik Bozukluğu

Aşağıdakilerden dördünün (ya da daha fazlasının) olması ile belirli, gneç erişkinlik döneminde başlayan ve değişik koşullar altındaortaya çıkan, toplumsal ketlemenin, yetersizlik duygularının ve olumsuz değerlendirilmeye aşırı duyarlılığın olduğu sürekli bir örüntü:
(1) Eleştirilecek, beğenilmeyecek ya da dışlanacak olma korkusuyla çok fazla kişilerarası ilişki gerektiren mesleki etkinliklerden kaçınır.
(2) Sevildiğinden emin olmadıkça insanlarla ilişkiye girmek istemez.
(3) Mahcup düşeceği ya da alay konusu olacağı korkusuyla yakın ilişkilerde tutukluk gösterir.
(4) Toplumsal durumlarda eleştirileceği ya da dışlanacağı üzerine kafa yorar.
(5) Yetersizlik duyguları yüzünden yeni kişilerle aynı ortamda bulunğu durumlarda ketlenir.
(6) Kendisini toplumsal yönden beceriksiz, kişisel olarak albenisi olmayan biri olarak ya da başkalarından aşağı görür.
(7) Mahcup düşebileceğinden ötürü kişisel girişimlerde bulunmak ya da yeni etkinliklere katılmak istemez.