May 18, 2024

 Panik Atak

ANKSİYETE BOZUKLUKLARINDA HİPNOZUN UYGULANMASI
DSM IV’e GÖRE ANKSİYETE BOZUKLUKLARI

Bu bölümde sözü edilen birçok bozuklukta Panik Atakları ve Agorafobi ortaya çıktığı için Panik atağı ve agorafobi için tanı ölçütü setleri ayrıca sıralanmıştır. Bunların kendilerine özgü tanısal kodları yoktur ve ayrı bozukluklar olarak tanı alamazlar.
Aşağıdaki semptomlardan dördünün (ya da daha fazlasının) birden başladığı ve 10 dakika içinde en yüksek düzeyine ulaştığı, ayrı bir yoğun korku ya da rahatsızlık duyma döneminin olması:

 1.  Çarpıntı, kalp atımlarının duyumsama ya da kalp hızında artma olması
 2.  Terleme
 3.  Titreme ya da sarsılma
 4.  Nefes darlığı ya da boğuluyor gibi olma duyumları
 5.  Soluğun kesilmesi
 6.  Göğüs ağrısı ya da göğüste sıkıntı hissi
 7. Bulantı ya da karın ağrısı
 8.  Baş dönmesi, sersemlik hissi, düşecekmiş ya da bayılacakmış gibi olma
 9. Derealizasyon (gerçekdışılık duyuları) ya da depersonalizasyon (benliğinden ayrılmış olma)
 10.  Kontrolunu kaybedeceği ya da çıldıracağı korkusu
 11.  Ölüm korkusu
 12. Paresteziler (uyuşma ya da karıncalanma duyumları)
 13. Üşüme, ürperme ya da ateş basmaları