April 16, 2024

Uyum Bozuklukları

A. Stres etken(ler)in başlangıcından sonraki 3 ay içinde, gösterilebilir stres etken(ler)ine bir tepki olarak duygusal ya da davranışsal semptomların gelişmesi.

B. Aşağıdakilerden birinin varlığı ile kanıtlandığı üzere bu semptomlar ya da davranışlar klinik açıdan önemlidir.

(1) Stres etkeniyle karşı karşıya kalma sonucu ortaya çıkması beklenene göre çok daha aşırı, belirgin sıkıntı

(2) Toplumsal ya da mesleki (eğitimle ilgili) işlevsellikte belirgin bozulma

C. Stresle ilişkili bozukluk başka özgül bir Eksen I bozukluğu için tanı ölçütlerini karşılanamaz ve sadece önceden var olan bir Eksen I ya da Eksen II bozukluğunun bir alevlenmesi değildir.

D. Bu semptomlar Yas’ı göstermektedir.

E. Stres etkeni (yada bunun sonuçları) bir kez sonlanınca semptomlar ek bir 6 aylık süreden daha uzun sürmez.

Varsa belirtiniz:

Akut: Bu bozukluk 6 aydan daha kısa sürerse

Kronik: Bu bozukluk 6 ay ya da daha uzun sürerse. Tanım olarak semptomlar, stres etkeninin ya da bunun sonuçlarının sonlanmasından sonra 6 aydan daha uzun sürmez. Dolaysıyla Kronik belirteci, kronik bir stres kaynağına yada sonuçları süre giden bir stres kaynağına tepki olarak bu bozukluk 6 aydan daha uzun sürdüğünde uygulanır. Uyum Bozuklukları, önde gelen semptomları en iyi vurgulayan alt tipe göre kodlanır: