May 18, 2024

Tedaviye Uyumsuzluk

Bir mental bozukluğun ya da genel tıbbi bir durumun tedavisinin önemli bir yönü ile uyumsuzluk gösterme, klinik ilgi odağı olduğunda bu kategori kullanılabilir.

Uyumsuzluk nedenleri arasında uygulanan tedaviden kaynaklanan rahatsızlık (örn. ilaç yan etkileri) tedavi harcamaları, önerilen tedavinin olumlu ve olumsuz yanlarıyla ilgili olarak kişisel değer yargıları,
dinsel ya da kültürel inançlara bağlı kararlar, uyumsuz kişilik özellikleri yada baş etme biçimleri (örn. hastalığın inkârı) ya da bir mental bozukluğun varlığı (örn. Şizofreni, Çekingen Kişilik Bozukluğu) sayılabilir.

Sorun ayrıca klinik ilgi gösterilmesini gerektirecek derecede ağır ise ancak bu kategori kullanılmalıdır.