December 3, 2023

İlişkisel Terapiler

Ağu 6, 2013 0

İlişkisel Terapiler Psikoterapötik ilişkinin doğasını, psikoanalitik teoride sistematik düşüncenin yerini, içgörü, deneyim ve kabulün psikoterapideki rolünü yeniden mercek altına alan ...

Devamı...

Dürtü-Çatışma Kuramı

Ağu 6, 2013 0

Dürtü-Çatışma Kuramı Freud , psikanalizi üç temel psikolojik önermeye dayandırmıştır.Bu önermeler; kişiliğin “yapı, gelişim ve güdülenmesi” ile ilgilidir. Yapısal kuram,ruhsal ...

Devamı...

Kendilik Psikolojisi(Self psikolojisi)

Ağu 6, 2013 0

Kendilik Psikolojisi(Self psikolojisi) Bu en son gelişen psikanaliz ekolü Heinz Kohut’un çalışmalarından ortaya çıkmıştır.Kendiliği “id, ego ve süperego’nun” toplamı olarak ...

Devamı...