May 18, 2024

  Kleptomani

A.Kişisel kullanım ya da parasal değeri için gereksinilmeyen nesneleri çalmaya yönelik dürtülere tekrar tekrar karşı koyamama.

B.Hırsızlık girişiminde bulunmadan hemen önce giderek artan bir gerginlik duyumunun olması.

C.Hırsızlık girişimi sırasında haz alma, doyum bulma ya da rahatlama sağlama.

D.Kızgınlığını göstermek ya da intikam almak için çalma girişiminde bulunulmamaktadır ve bu bir hezeyan ya da hallüsinasyon yanıt
değildir.

E.Çalma, Davranım Bozukluğu, Bir Manik Epizod ya da Antisosyal Kişilik Bozukluğu ile Açıklanamaz.