May 20, 2024

Aşağıdakilerden beşinin (ya da daha fazlasının) olması ile belirli genç erişkinlik döneminde başlayan ve değişik koşullar altında ortaya çıkan, aşırı duygusallık ve ilgilenilme arayışı gösteren sürekli bir örüntü:
(1) İlgi odağı olmadığı durumlarda rahatsız olur.
(2) Başkalarıyla olan etkilemişi çoğu zaman uygunsuz bir biçimde cinsel yönden ayartıcı ya da baştan çıkartıcı davranışlarla belirlidir.
(3) Hızlı değişen ve yüzeysel kalan duygular sergiler.
(4) İlgiyi üzerine çekmek için sürekli olarak fizik görünümünü kullanır.
(5) Aşırı bir düzeyde başkalarını etkilemeye yönelik ve ayrıntıdan yoksun bir konuşma biçimi vardır.
(6) Gösteriş yapar, yapmacık davranır ve duygularını aşırı bir abartma ile gösterir.
(7) Telkine yatkındır, yani başkalarından ya da olaylardan kolay etkilenir
(8) İlişkilerin, olduğundan daha yakın olması gerektiğini düşünür.