May 20, 2024

A. Fizik ya da psikolojik belirti ya da bulguların amaçlı olarak ortaya çıkartılması ya da bu tür belirti ya da bulgular varmış gibi davranılması
B. Bu davranışın altında yatan motivasyon hasta rolünü benimsemedir.
C. Böyle davranmayı gerektiren dış etken (simulasyonda [Ttemaruz] olduğu gibi ekonomik kazanç sağlamak, yasal sorumluluktan kaçınmak ya da daha iyi koşullarda yaşamak için gibi) yoktur.
Türüne göre kodlayınız:
300.16 Daha Çok Psikolojik Semptom ve Bulguları Olan: Klinik görünümde psikolojik belirti ve bulgular daha belirginse
300.19 Daha Çok Fizik Semptom ve Bulguları Olan: Klinik görünümde fizik belirti ve bulgular daha belirginse
300.19 Psikolojik ve Fizik Semptom ve Bulgular Birarada Olan: Klinik görünümde hem psikolojik, hem de fizik belirti ve bulgular varsa ve bunlardan hiçbiri daha belirgin değilse
300.19 Başka Türlü Adlandırılamayan Yapay Bozukluk
Bu katogori, Yapay Bozukluk için tanı ölçütlerini karşılamayan yapay semptomları olan bozuklukları kapsar. Buna bir örnek bakımverenin yapay bozukluğudur: Dolaylı olarak hasta rolünü benimsemek amacıyla kişinin bakım verdiği başka bir kişide fizik ya da psikolojik belirti ya da bulguları amaçlı olarak ortaya çıkartması ya da o kişide bu tür belirti ya da bulguları amaçlı olarak ortaya çıkartması ya da o kişide bu tür belirti ya da bulgular varmış gibi davranmasıdır (önerilen araştırma tanı ölçütleri için DSM-IV’ te Ekbölüm B’ye bakınız).
A. Fizik ya da psikolojik belirti ya da bulguların amaçlı olarak ortaya çıkartılması ya da bu tür belirti ya da bulgular varmış gibi davranılmasıB. Bu davranışın altında yatan motivasyon hasta rolünü benimsemedir.
C. Böyle davranmayı gerektiren dış etken (simulasyonda [Ttemaruz] olduğu gibi ekonomik kazanç sağlamak, yasal sorumluluktan kaçınmak ya da daha iyi koşullarda yaşamak için gibi) yoktur.
Türüne göre kodlayınız:
Daha Çok Psikolojik Semptom ve Bulguları Olan: Klinik görünümde psikolojik belirti ve bulgular daha belirginse300.19 Daha Çok Fizik Semptom ve Bulguları Olan: Klinik görünümde fizik belirti ve bulgular daha belirginse300.19 Psikolojik ve Fizik Semptom ve Bulgular Birarada Olan: Klinik görünümde hem psikolojik, hem de fizik belirti ve bulgular varsa ve bunlardan hiçbiri daha belirgin değilse300.19 Başka Türlü Adlandırılamayan Yapay BozuklukBu katogori, Yapay Bozukluk için tanı ölçütlerini karşılamayan yapay semptomları olan bozuklukları kapsar. Buna bir örnek bakımverenin yapay bozukluğudur: Dolaylı olarak hasta rolünü benimsemek amacıyla kişinin bakım verdiği başka bir kişide fizik ya da psikolojik belirti ya da bulguları amaçlı olarak ortaya çıkartması ya da o kişide bu tür belirti ya da bulguları amaçlı85olarak ortaya çıkartması ya da o kişide bu tür belirti ya da bulgular varmış gibi davranmasıdır
(önerilen araştırma tanı ölçütleri için DSM-IV’ te Ekbölüm B’ye bakınız).