May 18, 2024

Farklılaşmamış Somatoform Bozukluğu

A.Bir ya da daha fazla fizik yakınmanın olması (örn. yorgunluk, iştahsızlık, gastrointestinal ya da üriner yakınmalar).A. Bir ya da daha fazla fizik yakınmanın olması (örn. yorgunluk, iştahsızlık, gastrointestinal ya da üriner yakınmalar).
B.Aşağıdakilerden ya (1) ya da (2) vardır:
(1) Yeterli bir incelemeden sonra, bu semptomlar bilinen genel tıbbi bir durum ya da bir maddenin (örn. kötüye kullnılabilen bir ilaç, tedavi için kullanılan bir ilaç ) doğrudan etkileri ile tam açıklanamaz.
(2) İlişkili genel tıbbi bir durum olsa bile fizik yakınmalar ya da bunların bir sonucu olarak ortaya çıkan toplumsal ya da mesleki bozulma, öykü fizik muayene ya da laboratuvar bulgularına göre beklenenden çok daha fazladır.
C.Bu semptomlar klinik açıdan belirgin bir sıkıntıya ya da toplumsal, mesleki alanlarda ya da işlevselliğin önemli diğer alanlarında bozulmaya neden olur.
D.Bu bozukluğun süresi en az 6 aydır.
E.Bu bozukluk başka bir mental bozuklukla daha iyi açıklanamaz (örn. başka bir Somatoform Bozukluk, Cinsel İşlev Bozukluğu, Duygudurum Bozukluğu, Anksiyete Bozukluğu, Uyku Bozukluğu ya da Psikotik Bozukluk).
F.Bu semptomlar belirli amca yönelik olarak ortaya çıkartılmamakta ya da bu tür semptomları varmış gibi