May 18, 2024

Erişkinin Cinsel Kötüye Kullanımı

Bir erişkinin cinsel kötüye kullanımı(örn:cinsel zorlama, ırza tecavüz) klinik ilgi odağı olduğunda bu kategori kullanılmalıdır.