May 18, 2024

BAŞKA TÜRLÜ ADLANDIRILAMAYAN BEBEKLİK, ÇOCUKLUK YA DA ERGENLİK BOZUKLUĞU

Bu kategori, bu Sınıflandırmada herhangi özgül bir bozukluğun tanı ölçütlerini karşılamayan, bebeklik,
çocukluk ya da ergenlikte başlayan bozukluklar için geriye kalan bir kategoridir.