April 16, 2024

Depersonalizasyon-bozukluğuDepersonalizasyon Bozukluğu

Kişinin kendisi veya bedeninden sürekli ve yineleyici ayrılma hissini yaşamasıdır. Rüyada olma, kendini dışarıdan seyrediyormuş hissi gibi… Devamı ->

 

 

 

dissosiyatif-amneziDissosiyatif Amnezi

Başlıca bozukluk, genellikle travmatik olan ya da stres doğuran önemli kişisel bilgileri sıradan bir unutkanlıkla açıklanamayacak bir biçimde anımsayamama epizod ya da epizodlarının olmasıdır… Devamı ->

 

 

 

sosyal-fobi-kadin-11082011152716664Dissosiyatif Füg

Başlıca bozukluk, geçmişini unutup, birden, beklenmedik bir biçimde evinden ya da alışageldiği işyerinden ayrılıp gitmedir… Devamı ->

 

 

 

54Dissosiyatif Kimlik Bozukluğu 

İki ya da daha fazla birbirinden ayrı kimliğin ya da kişilik durumunun varlığı (her birinin kendi içinde oldukça süreklilik gösteren çevre ve benlik algısı, ilişki kurma ve düşünce biçimi vardır). Devamı ->