April 16, 2024

Davranım Bozuklukları ile Giden

Önde gelen görünümü, başkalarının haklarına saldırı ya da yaşına uygun önemli toplumsal ve kuralları bozma (örn. okuldan kaçma, yıkıp dökme, pervasızca araba kullanma, kavga dövüş etme,
yasal yükümlülüklerini yerine getirmeme) gibi davranım bozukluğu olduğunda düşünülebilir.