May 18, 2024

 Borderline Kişilik Bozukluğu

Aşağıdakilerden beşinin (ya da daha fazlasının) olması ile belirli, genç erişkinlik döneminde başlayan ve değişik koşullar altında ortaya çıkan, kişilerarası ilişkilerde, benlik algısında ve duygulanımda tutarsızlık ve belirgin dürtüselliğin oludğu sürekli bir örüntü:

(1) Gerçek ya da hayali bir terkedilmeden kaçınmak için çılgınca çabalar gösterme. Not: 5’inci Tanı Ölçütünün kapsamına giren intihar ya da kendine kıyım davranışını buraya sokmayınız.

(2) Gözünde aşırı büyütme (göklere çıkarma) ve yerin dibine sokma uçları arasında gidip gelen, gergin ve tutarsız kişilerarası ilişkilerin olması.

(3) Kimlik karmaşası: Belirgin olarak ve sürekli bir biçimde tutarsız benlik algısı ya da kendilik duyumu.

(4) Kendine zarar verme olasılığı yüksek en az iki alanda dürtüsellik. (örn. para harcama, cinsellik, madde kötüye kullanımı, pervasızca araba kullanma, tıkınırcasına yemek yeme) Not: 5’inci Tanı Ölçütünün kapsamına giren intihar ya da kendine kıyım davranışını buraya sokmayınız.

(5) Yineleyen intiharla ilgili davranışlar, girişimler, göz korkutmalar ya da kendine kıyım davranışı.

(6) Duygu durumda belirgin bir tepkiselliğin olmasına bağlı affektif instabilite. (örn. yoğun epizodik disfori, irritabilite ya da genellikle birkaç saat süren, nadiren birkaç günden daha uzun süren anksiyete)

(7) Kendini sürekli boşlukta hissetme.

(8) Uygunsuz, yoğun öfke ya da öfkesini kontrol altında tutamama. (örn. sık sık hiddetlenme, geçmek bilmeyen öfke, sık sık kavgalara karışma)

(9) Stresle ilişkili gelip geçici paranoid düşünce ya da ağır dissosiatif semptomlar.